Colaboración en ANosaTerra

Posted by javi vazquez on December 05, 2007

Hoxe mércores saiu na nova versión dixital e diaria da refundada A Nosa Terra, unha columna de opinión escrita por min ao redor das TIC e a educación.

Nativos dixitais no forar, inmigrantes dixitais na escola, así como posibles colaboracións futuras, están e estarán escritas e firmadas unicamente por min, “javivázquez”, máis aló de Igalia, a empresa da que sou socio, ou AGASOL, a asociación de empresas da que son actualmente presidente.

Ainda que a través deste blog expreso opinións persoais que non teñen porque coincidir coa visión corporativa de Igalia ou AGASOL, no referente a miña colaboración presente e futura con A Nosa Terra, preferín separar totalmente (ata onde é posible, tendo en conta que eu son igalio polos catro costados) a “profesión e rol” da “persoa”.

Polo demáis, dicir que na presentación da nova etapa do semanario e o novo diario dixital, coincidente co cen aniversario e celebrada no auditorio Caixanova en Vigo, a visión expresada tanto polo director da publicación coma polos membros do consello de dirección da empresa, pasa por achegar A Nosa Terra a todos os galegos, alexándoa dun perfil ou nicho político determinado.

Gústame esa visión galeguista e integradora, Nosa, de aunar e sumar, penso que pode ser un ha boa fórmula para informar e opinar en galego dende Galicia para o mundo, e por ese motivo súmome, moi honrado, ao proxecto.

Axudas TIC 2008

Posted by javi vazquez on December 01, 2007

O pasado luns 26 tiven a ocasión de participar na inauguración das xornadas de sociedade da información organizadas por Aje Marineda, a asociación de xoves empresarios da Coruña, en representación de AGASOL.

O primeiro día destas xornadas estaba adicado ao software libre, contando coa participación de:

  • Marcos Abel, de Trabe Soluciones, quen deu unha charla sobre software libre perfectamente enfocada a empresarios non TIC.
  • Suso Baleato, de mancomun.org, quen presentou a iniciativa de ferrramentas de sofware libre para a PEME.
  • Helena Veiguela, directora xeral de Promoción Industrial e Sociedade da Información da Consellería de Industria, quen nos adiantou as liñas de axuda TIC do ano 2008.

Sobor desto último, cabe destacar o cambio da liña de axudas TIC con respecto a anos anteriores. Se ben en 2007 xa existía unha maior intensidade de subvención e axuda a solucións TIC e proxectos baseados en software libre, en 2008 o compromiso será total: non se subvencionarán licenzas de software privativo de productos xenéricos coma ERPs, BBDD, CRMs e un longo etc.

Ainda que as bases das liñas de axuda están todavía pendentes de diversos trámites administrativos, se non me engana moito a memoria, os 5 millóns de euros das axudas TIC en 2008 repartiranse máis ou menos como segue:

  1. Infraestrutura interna das empresas. Melloras sustancias nos sistemas de información e conectividade de empresas TIC e non TIC. 0,75M €.
  2. Aplicacións informáticas para empresas non TIC. Implantación de aplicacións baseadas en código aberto xa desenvolvidas ou desenvolvementos a medida. 2,75M €
  3. Apoio ao desenvolvemento do sector TIC. Apoio a desenvolmento de novos proxectos TIC de código aberto. 1M €.
  4. Formación técnica e promoción do sector TIC. 0,5M €.

Sen dúbida, estas axudas están totalmente aliñadas co definido no PEGSI, e representan un apoio inequívoco da nosa administración a todas as empresas TIC adicadas ao software libre. Parabéns.