O Kernel de Linux: aspectos económicos

Posted by admin on September 08, 2008

Según un estudio da Linux Foundation, na versión 2.6.24 do kernel de linux colaboraron uns 1057 desenvolvedores distintos e 187 empresas. As razóns para facer isto son diversas e as empresas teñen as súas propias motivacións económicas. Neste post pretendemos botar luz sobre ese aspecto.

who is doing the work within linux kernel

Según os datos recavados pola Linux Foundation:

over 70% of all kernel development is demonstrably done by developers who are being paid for their work.

Pódese decir que a principal fonte de financiación do kernel son empresas externas que:

  • o usan como base para comercializar produtos derivados (hardware e software)
  • realizan melloras específicas que necesitan internamente por outros motivos

Estas empresas posúen co kernel dunha sólida base para a consolidación dos seus respectivos modelos de negocio:

  • Venta de hardware (IBM, Intel, HP): a súa aportación débese a que desexan asegurar que os seus sistemas son compatibles cos sistemas linux, o que redundará nunha maior venta de hardware.
  • Uso do kernel embedido en sistemas multimedia como móviles, cámaras, televisions, … (Nokia, Sony, ..): colaborando no kernel asegúranse seguir dispoñendo no futuro dunha plataforma sobre a que construir os seus produtos.
  • Unha variante do anterior son os sistemas embebidos en produtos non TIC (Volkswagen): esta empresa non vende directamente produtos TIC, porén usa o kernel como base para os seus sistemas integrados nos vehículos.
  • Comercialización de software e servizos sobre produtos que integran o kernel (RedHat, Novell): estas empresas empaquetan en conxunción co kernel unha serie de programas que dan lugar a distribucións de linux. Sobre esto contrúen o seu modelo de negocio baseado na comercialización de diversos servizos.

Polo tanto, según os datos que temos visto, pódese dicir que o kernel é un proxecto estable, maduro e sustentable a longo plazo, pois conseguiu agregar ó redor del a unha serie de axentes que teñen os incentivos suficientes para participar activamente na súa produción.

Trackbacks

Trackbacks are closed.

Comments

Comments are closed.