Sw Libre: ferramentas

Sesión de traballo con svn e envío de parches

Logo do último post onde introduciamos os conceptos básicos dun sistema de control de versións, neste imos simular unha sesión de traballo habitual contra un proxecto de software libre. Para iso escollemos o noso obxectivo. Neste caso imos usar un código que recupera perfís de usuarios e os artistas máis escoitados da plataforma last fm. […]

Repositorios e mantemento do código

En xeral, nos proxectos de software libre, colaboran persoas de diferentes lugares que coordinan as súas accións a través de internet (listas de correo, chat, …). Esta característica demanda unha ferramenta que posibilite o traballo en grupo sobre o código de forma eficiente. Para cubrir esa necesidade emerxe unha das ferramentas clásicas no desenvolvemento de […]

Ferramentas e boas prácticas para fomentar a colaboración

Cando falamos dun proxecto de software libre, non só nos estamos referindo a proxectos realizados con tecnoloxías libres, senón a proxectos de comunidade, onde moita xente en lugares e motivacións diversas colabora na realización exitosa do mesmo. É por isto que se precisa unha infraestructura para facilitar a colaboración, para que a xente participe e […]