Sw Libre: aspectos organizativos

O Kernel de Linux: xestión das releases

En posts anteriores temos visto a importancia dos procesos de publicación para a sincronización do traballo e unha breve explicación sobre cómo o proxecto GNOME xestiona as releases. A pesar de que –dende as versións 2.6– o kernel posúe un ciclo de publicación baseado en tempos, éste non é tan ríxido como o de GNOME. […]

O Kernel de Linux: recursos e cultura organizativa

Neste momento, estamos capacitados para entender a grosso modo o funcionamento de calquera proxecto de software libre. Debido á súa importancia imos iniciar unha serie de post onde analizaremos -dende todos os puntos de vista tratados neste blog- o kernel de linux. RECURSOS e TECNOLOXÍAS USADAS Nun primeiro acercamento ó proxecto teremos que mapear os […]

Cómo xestiona GNOME as releases

O ciclo de lanzamento dun proxecto comprende tarefas dependentes unha das outras: mentres o desenvolvedor non remata de facer as modificacións ó programa e engadir/modificar/eliminar as cadeas que se presentarán ó usuario (en forma de diálogos, por exemplo), os tradutores non deberían comezar a facer o seu traballo. Estas interdependencias son habitualmente xestionadas mediante os […]

Sincronización dos esforzos: seleccionando o ciclo de release

No proceso de integración das aportacións é habitual atopar unha serie de medidas informais para garantir a calidade das aportacións e a súa fácil integración. Mais alén destas medidas, a maioría dos proxectos de software libre prevén etapas de testeo e calidade específicas e coordinan os seus esforzos a través dunha axenda común: os ciclos […]

Integración das aportacións: ferramentas e procesos

Peer production is limited not by the total cost or complexity of a project, but by its modularity, granularity and the cost of integration. — Benkler. Coase’s Penguin or Linux and The nature of the firm. Si a modularidade do proxecto é un factores clave para aumentar a participación, o proceso de integración das aportacións […]

A modularidade do proxecto

Si nun post anterior falabamos da confianza e a motivación como motores da participación, neste rescatamos as palabras de Benkler.. … when a project of any size is broken up into little pieces, each of which can be performed by an individual in a short amount of time, the motivation to get any given individual […]

A confianza mutua e o “caso Nitot”

A principal tarefa dun líder de proxecto, consiste en conseguir que o traballo se faga. Diversas motivacións animan ós seres humanos e tendo en conta que os usuarios deciden participar por sí mesmos nun proxecto ou noutro, non existe ningún outro vínculo que una á comunidade máis aló da confianza mutua. É por iso que […]

Ferramentas e boas prácticas para fomentar a colaboración

Cando falamos dun proxecto de software libre, non só nos estamos referindo a proxectos realizados con tecnoloxías libres, senón a proxectos de comunidade, onde moita xente en lugares e motivacións diversas colabora na realización exitosa do mesmo. É por isto que se precisa unha infraestructura para facilitar a colaboración, para que a xente participe e […]