Sw Libre: aspectos legais

O Kernel de Linux: aspectos legais

O kernel é un gran proxecto con moitos módulos e código de diversos autores coa posibilidade de ter licencias diferentes. Porén, debido a que nun primeiro momento foi licenciado coa GPLv2, as aportacións posteriores teñen que ser compatibles con esa licencia. Así, na práctica, pódese dicir que o kernel está licenciado coa GPLv2, o que […]

Copyright e licencia dos PFC nas universidades galegas

Logo de dúas entradas onde falabamos a nivel global sobre o copyright e as licencias nun proxecto de software libre, neste post cubriremos os aspectos específicos que afectan ós PFC en cada unhas das universidades galegas. Unha vez contactados os responsables das respectivas titulación e lidos os respectivos regulamentos, podemos dicir que a situación actual […]

A xestión do copyright

No post anterior, explicabamos os conceptos básicos a ter en conta á hora de elexir unha licencia. Neste, pretendemos explicar os distintos modos de xestión do copyright nun proxecto de software libre. En primeiro lugar, hai que dicir que o copyright e a licencia son cousas distintas. Como xa dixemos, a licencia é o mecanismo […]

Elexindo licencia para o código

Unha vez teñas decidido participar no Premio ó mellor PFC de Software Libre ;), debes elexir unha licencia adecuada para o teu PFC. Esperamos que a seguinte información che axude a toma-la decisión. A única diferencia legal entre un código considerado software libre e outro propietario é a súa licencia. A licencia é o mecanismo […]