Sw libre: análisis de casos

O Kernel de Linux: xestión das releases

En posts anteriores temos visto a importancia dos procesos de publicación para a sincronización do traballo e unha breve explicación sobre cómo o proxecto GNOME xestiona as releases. A pesar de que –dende as versións 2.6– o kernel posúe un ciclo de publicación baseado en tempos, éste non é tan ríxido como o de GNOME. […]

O Kernel de Linux: aspectos económicos

Según un estudio da Linux Foundation, na versión 2.6.24 do kernel de linux colaboraron uns 1057 desenvolvedores distintos e 187 empresas. As razóns para facer isto son diversas e as empresas teñen as súas propias motivacións económicas. Neste post pretendemos botar luz sobre ese aspecto. Según os datos recavados pola Linux Foundation: over 70% of […]

O Kernel de Linux: aspectos legais

O kernel é un gran proxecto con moitos módulos e código de diversos autores coa posibilidade de ter licencias diferentes. Porén, debido a que nun primeiro momento foi licenciado coa GPLv2, as aportacións posteriores teñen que ser compatibles con esa licencia. Así, na práctica, pódese dicir que o kernel está licenciado coa GPLv2, o que […]

O Kernel de Linux: recursos e cultura organizativa

Neste momento, estamos capacitados para entender a grosso modo o funcionamento de calquera proxecto de software libre. Debido á súa importancia imos iniciar unha serie de post onde analizaremos -dende todos os puntos de vista tratados neste blog- o kernel de linux. RECURSOS e TECNOLOXÍAS USADAS Nun primeiro acercamento ó proxecto teremos que mapear os […]

Cómo xestiona GNOME as releases

O ciclo de lanzamento dun proxecto comprende tarefas dependentes unha das outras: mentres o desenvolvedor non remata de facer as modificacións ó programa e engadir/modificar/eliminar as cadeas que se presentarán ó usuario (en forma de diálogos, por exemplo), os tradutores non deberían comezar a facer o seu traballo. Estas interdependencias son habitualmente xestionadas mediante os […]